မင်းမိန်းမ သစ္စာရှိပါတယ်

မင်းမိန်းမ သစ္စာရှိပါတယ် အောင် ထွန်း။ သူငယ်ချင်း ။ငါ မြ ဆောင် ပါ ကွ ။ အခု ငါ မိုင်းရှူးမှာ တွင်းလုပ်နေတယ်။ပြောရ မှာ ရှက်လိုက်တာကွာ ။ ငါက တမြို့တရွာငွေရှာထွက်နေတဲ့အခိုက် ရွာက မိန်းမက နောက်ဟာနဲ့ ရှုပ်နေသတဲ့။ သူ့ကောင် က မင်းနေတဲ့မန္တလေးပေါ်က…